معاون علوم پایه دانشکده پزشکی:

 
نام و نام خانوادگی: دکتر افشین سمیعی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی -ایمونولوژی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: afshin.samiei@hums.ac.ir
تلفن تماس: 33668476-076
دورنما: 33668478-076

 

به نام خداوند مهربان

تربيت نیروهای توانمند در حیطه های گوناگون علوم پزشکی بدون آموزش مناسب علوم پايه امکان پذير نمیباشد. اولويت مهم معاونت علوم پایه ایجاد محیطی علمی و مطلوب جهت اعضاء هیات علمی علوم پایه و دانشجویان گرامی است.ا ین معاونت تلاش می نماید که با استفاده از اساتید مجرب و برجسته و تامین منابع و امکانات مورد نیاز، زمینه انتقال دانش پایه مورد نیاز به دانشجویان رشته پزشکی و سایر رشته های وابسته به علوم پزشکی و تقويت جايگاه علوم پايه را فراهم سازد.

بدیهی است که معاونت علوم پایه مانند هر سیستم آموزشی دیگر نیاز به بازنگری مداوم دارد. تلاش در مسير ارتقاء عملکرد معاونت از طريق تقويت فضاي پرسشگري و همراه با تعامل سالم و دوستانه با اساتيد محترم ، دانشجويان و كاركنان دانشگاه ميسر خواهد شد. در این راستا این معاونت نه تنها از نظرات و پیشنهادات سازنده عزیزان استفاده نموده بلکه از انجام پزوهشهای کاربردی در این زمینه استقبال می نماید.