بخش علوم تشریح در سال 1365 بر اساس مجوز تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در جهت راه اندازی دانشکده پزشکی فعالیت خود را شروع کرد بخش علوم تشریح در سال 1365 بر اساس مجوز تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در جهت راه اندازی دانشکده پزشکی فعالیت خود را شروع کرد.
و شامل بخش های :
  • بخش اداری
  • سالن مولاژ : در این سالن انواع نمونه هاو مدل های تشریحی و همچنین مجموعه کاملی از استخوان های بدن موجود می باشد.
  • سالن کنفرانس : اخیراً، با تجهیز سالن مولاژ به ویدئو پروژوکتور ،تلویزیون و مانیتور کنفرانس ها و ژورنال کلاب های دو هفته یکبار و همچنین کلاس های گروه پیراپزشکی و پرستاری و مامایی در این مکان برگزار می گردد.
  • سالن تشریح : با نصب و راه اندازی دوربین فیلمبرداری و مانیتور کلاس های تشریح به شیوه ای کاملاً نوین برگزار می گردد. و امکان ذخیره سخت افزاری جلسات کالبد شناسی بصورت CD برای تسهیل امر یادگیری دانشجویان فراهم شده است .
  • آزمایشگاه تشریح مغز وجنین : در سال 88 با همکاری دکتر احمد پور و دکتر کاتبی راه اندازی گردید. هدف از راه اندازی این آزمایشگاه فراهم نمودن نمونه های جنینی جهت راه اندازی درس جنین شناسی عملی و تحقیقات علوم اعصاب در زمینه تکامل مغز می باشد. تاکنون دو طرح تحقیقاتی در فاصله دو پس از راه اندازی این واحد به معاونت پژوهشی تقدیم گردیده است .