• سالگرد پیروزی انقلاب
  سالگرد پیروزی انقلاب

 • قابل توجه دانشجویان ورودی 95
  قابل توجه دانشجویان ورودی 95

 • برنامه کارگاههای توانمندسازی دستیاران ورودی95
  برنامه کارگاههای توانمندسازی دستیاران ورودی95

 • قابل توجه دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 94

 • ارتقا رتبه دکتر زارع و دکتر سلطانی
  ارتقا رتبه دکتر زارع و دکتر سلطانی

 
 
 
 
 
سرویس های الکترونیک
پژوهشی
آموزشی

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved