مدیر بخش

دکتر کیانوش ملک زاده

رتبه: استادیار

تخصص:بیوتکنولوژی پزشکی

ایمیل: 

keyanoosh @gmail.com

تلفن تماس: 3668156-0763