صفحه اصلی > اخبار دانشکده پزشکی 


 اطلاعیه شرکت درآزمون صلاحیت بالینی
 

دانشجویانی متقاضی شرکت در آزمون صلاحیت بالینی مورخ 97/2/27 از تاریخ 97/1/18لغایت 97/1/30 در سامانه ثبت نام نمایند.

درغیر این صورت از پذیرش شما در آزمون خود داری می گردد. در ضمن با توجه به محدودیت پذیرش در اسرع وقت نسبت به ثبت نام خود و اعلام اسامی به آموزش دانشکده اقدام نمایئد

تاریخ درج خبر : 1397/01/19  |  کد خبر : ١١٢١٨ | تعداد نمایش خبر : 159
 

 


خروج